กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่

ขอเชิญร่วม กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ Bike For Mom

กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่และเฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมกัน วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น.