ขอเชิญร่วม กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ Bike For Mom

ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่และเฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมกัน วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น.

กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่

Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่
กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
ปั่นเพื่อแม่ พร้อมกันทั่วประเทศ วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 1 กรกฎาคม 2558

ขอเชิญร่วม กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่

คุณสามารถเลือกจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดาำหรับกิจกรรม ปั่นเพื่อแม่ ด้วยตัวเอง

ลงทะเบียน เส้นทางกิจกรรม ปั่นเพื่อแม่

เสื้อและเข็มกลัดที่ระลึกโครงการปั่นเพื่อแม่

เสื้อที่ระลึกโครงการปั่นเพื่อแม่

สำหรับเพื่อนๆที่ว่างก็ขอแนะนำกิจกรรมดีๆปีละหน ทำเพื่อแม่หลวงของปวงชนชาวไทยครับ ส่วนผมขอตัวไปซ้อมปั่นแปบ เดี๋ยวเจอกันในงานครับ